Tyhyverkosto on työpaikkatoimijoiden yhteinen verkosto. Sen jäseniä yhdistää kiinnostus työhyvinvointiin ja sen kehittämiseen. Toiminnan lähtökohtana ovat työpaikkojen tarpeet.

Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto